Gågaderegulativ for Slagelse Kommune

Teknisk Udvalg har den 3. april 2008 vedtaget et nyt gågaderegulativ for hele Slagelse kommune. Det nye regulativ er en harmonisering fra de gamle kommuner. 

Af væsentlige ændringer kan nævnes: 

· At hovedparten af arrangementer på torve og pladser fremover administreres af Business Slagelse. 

· At torvehandel tillades 7 dage om ugen - mod kun 2 dage tidligere i nogle kommuner. 

· At udendørsservering er tilladt hele året. 

Formålet med gågaderegulativet er at give en vejledning i gadearealernes anvendelse såsom indretning, udendørsservering og renholdelse m.v. 

Herunder hvad der skal søges om tilladelse til og hos hvem. 

Læs hele regulativet på www.slagelse.dk

 

For ansøgning om arrangement i Slagelse By
- kontakt Business Slagelse.

Mail: hsm@eventslagelse.dk

Tlf.: 58 55 05 36

... eller hent skema og send til Business Slagelse.

Hent skema her