Overstået generalforsamling

Business Slagelse havde tirsdag, den 28. april 2015 generalforsamling og det var Gardehusarregimentet, som var vært ved årsmødet.

Torben Kjerulff aflagde, på bestyrelsens vegne, en god og fyldestgørende beretning, som fortalte lidt om 2014 og udviklingen i Danmark gennem det sidste år.

 

Business Slagelse arbejder stadig meget hårdt på at få flere medlemmer, og Torben Kjerulff kunne fortælle, at der i 2014 havde været en lang række aktiviteter for at tiltrække kunder til Slagelse. Dette var til dels også gjort i samarbejde med erhvervsforeningerne i Korsør og Skælskør. 2014 var også præget af en lang række aktiviteter, som Gardehusarregimentet stod for i anledning af deres 400 års jubilæum. Det var et meget flot stykke arbejde, som arbejdsgruppen bag jubilæet havde præsteret og mange af aktiviteterne kunne Business Slagelse godt tænke sig blev gentaget.

 

Erik Schultz, Maren Kaadt og Thomas Holme Larsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og derfor skulle der findes 3 nye bestyrelsesmedlemmer, og det blev Torben Højland, Merete Christoffersen og Lars Bøje Pedersen, som trådte ind i bestyrelsen. Torben Kjerulff takkede de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og ønskede de tre nye medlemmer hjertelig velkommen.

Bestyrelsen ses på billedet sammen med velkomstkomiteen fra Gardehusarregimentet.