Foreningens formål

At tiltrække partnere, som arbejder med enhver form for handel, håndværk, industri / produktion, skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige forsyningsvirksomheder,  kulturelle formål og mediedækning

At optimere kontakten mellem virksomheder, organisationer, skoler, foreninger og Slagelse Kommune

At sikre Slagelse markeres som regionens mest erhvervsaktive by og førende handelsby

At sikre vækst i Slagelse by og i Slagelse Kommune ved tiltrækning af kunder / handlende og gæster / turister til området

At være en støttende koordinator for enhver form for markedsføring af Slagelse By

At være sparringspartner / inspirator for Slagelse Kommune via Slagelse Erhvervsråd, og herigennem indgå i fælles aktiviteter i kommunen

At støtte aktiviteter, der markedsfører Slagelse ud over bygrænsen – dog primært for Slagelse by og sekundært Slagelse Kommune

At fremme Slagelse som attraktiv uddannelsesby