Foreningen

Foreningens formål

At tiltrække partnere, som arbejder med enhver form for handel, håndværk, industri / produktion, skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige forsyningsvirksomheder,  kulturelle formål og mediedækning

At optimere kontakten mellem virksomheder, organisationer, skoler, foreninger og Slagelse Kommune

At sikre Slagelse markeres som regionens mest erhvervsaktive by og førende handelsby

At sikre vækst i Slagelse by og i Slagelse Kommune ved tiltrækning af kunder / handlende og gæster / turister til området

At være en støttende koordinator for enhver form for markedsføring af Slagelse By

At være sparringspartner / inspirator for Slagelse Kommune via Slagelse Erhvervsråd, og herigennem indgå i fælles aktiviteter i kommunen

At støtte aktiviteter, der markedsfører Slagelse ud over bygrænsen – dog primært for Slagelse by og sekundært Slagelse Kommune

At fremme Slagelse som attraktiv uddannelsesby

Green Kitchen
81f10acf5a

Formand

Torben Kjerulff
(Kjerulff Kia Vestsjælland)
Tlf. 4013 2828
torben@kjerulff.dk

1865f07be3

Næstformand

Micael Duncan

(ConDor Consult)

Tlf. 2910 2019

md@condorconsult.dk

abf6c3e4d6

Kasserer

Allan Olsen

(Sparekassen Sjælland)

Tlf. 5948 2291

aol@spks.dk

Peter trinskjær

Medlem

Peter Trinskjær

(Advokat)

Tlf. 5786 4663

petr@advodan.dk

7211666fcf

Medlem

Lars Rasmussen

(Espenheins Eftf. A/S)

Tlf. 2819 4656

lr@espenhein.dk

07cc905329

Medlem

Janette Christensen

(Gunner V)

Tlf. 2093 3004

gunnerv@gunnerv.dk

Karsten Thunbo

Medlem

Karsten Thunbo

(Dansk Revision)

Tlf. 5858 1858

kthu@danskrevision.dk

Frantz Larsen

Medlem

Frantz Larsen

(Fmd. for MFU)

Tlf. 2040 4091

fl@mail2shops.com

8e311ea0bd

Medlem

Marianne Stock

(Profil Optik)

Tlf. 5852 0157

bc.slagelse@
profiloptik.dk

Michael Birkedal

Medlem

Michael Birkedal

(Vestsjællandske Distriktsblade)

Tlf. 4030 4260

mbi@sondagsavisen.dk

Charlotte Valentin

Medlem

Charlotte Valentin

(Helsam)

tlf. 5853 0015

butik@helsam-slagelse.dk

Niels_W._Ibsen

Suppleant

Niels Wittendorf Ibsen

(Sparekassen Sjælland)

tlf. 5948 2291

nwi@spks.dk

Martin-lasse

Suppleant

Martin Hansen Sieben

(ZBC)

tlf. 4199 1012

masi@zbc.dk