Foreningen

Foreningens formål

At tiltrække partnere, som arbejder med enhver form for handel, håndværk, industri / produktion, skoler, uddannelsesinstitutioner, offentlige forsyningsvirksomheder,  kulturelle formål og mediedækning

At optimere kontakten mellem virksomheder, organisationer, skoler, foreninger og Slagelse Kommune

At sikre Slagelse markeres som regionens mest erhvervsaktive by og førende handelsby

At sikre vækst i Slagelse by og i Slagelse Kommune ved tiltrækning af kunder / handlende og gæster / turister til området

At være en støttende koordinator for enhver form for markedsføring af Slagelse By

At være sparringspartner / inspirator for Slagelse Kommune via Slagelse Erhvervsråd, og herigennem indgå i fælles aktiviteter i kommunen

At støtte aktiviteter, der markedsfører Slagelse ud over bygrænsen – dog primært for Slagelse by og sekundært Slagelse Kommune

At fremme Slagelse som attraktiv uddannelsesby

Green Kitchen
81f10acf5a

Formand

Torben Kjerulff
(Kjerulff Kia Vestsjælland)
Tlf. 4013 2828
torben@kjerulff.dk

1865f07be3

Næstformand

Micael Duncan

(ConDor Consult)

Tlf. 2910 2019

md@condorconsult.dk

abf6c3e4d6

Kasserer

Allan Olsen

(Sparekassen Sjælland)

Tlf. 5948 2291

aol@spks.dk

b6d1942a2a

Medlem

Merete Christoffersen

(Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse)

Tlf. 2844 2015

mech@sceu.dk

7211666fcf

Medlem

Lars Rasmussen

(Espenheins Eftf. A/S)

Tlf. 2819 4656

lr@espenhein.dk

07cc905329

Medlem

Janette Christensen

(Gunner V)

Tlf. 2093 3004

gunnerv@gunnerv.dk

a95cfe3041

Medlem

Michael Søhof

(Farvecenteret)

Tlf. 20 65 91 13

michael@farvecenteret.net

ed29ea0ba8

Medlem

Frantz Larsen

Tlf. 2040 4091

fl@mail2shops.com

8e311ea0bd

Medlem

Marianne Stock

(Profil Optik)

Tlf. 5852 0157

bc.slagelse@profiloptik.dk

d0b74dd8c0

Medlem

Michael Birkedal

(Vestsjællandske Distriktsblade)

Tlf. 4030 4260

mbi@sondagsavisen.dk

245f737a07

Medlem

Charlotte Valentin

(Helsam)

tlf. 58 53 00 15

butik@helsam-slagelse.dk

d3572d3675

Suppleant

Karsten Thunbo

(Dansk Revision)

tlf. 5858 1858

kthu@danskrevision.dk

ddedc71c42

Suppleant

Peter Trinskjær

(Advodan)

tlf. 20 64 20 72

petr@avodan.dk