Partner

Business Slagelse har partnerne delt op i forskellige grupper, som følger:

 

A-partner:
Private og offentlige erhvervsvirksomheder, skoler, uddannelsesinstitutioner og liberale erhverv - med undtagelse af B og C partnere. Alle med hjemsted eller filial i Slagelse-området.

B-partner:
Gruppemedlemsskab, og optagelse som B-partner kræver enighed blandt de bestående B-partnere.

C-partner:
Detailhandlere samt finansielle virksomheder, ejendomshandel etc. i city.