Kontingentsatser 2015

Kontingentsatser 2015

A-medlem: kr. 1.500,- + moms

B-medlem: aftales i gruppen.

C-medlem:

0-2 ansatte kr. 3.000,- + moms

3-4 ansatte kr. 5.160,- + moms

5-8 ansatte kr. 8.760,- + moms

9+ ansatte kr. 11.760,- + moms

Finansielle virksomheder, 

ejendomshandel etc. kr 5.580,- + moms

Foreninger kr. 2.200,-