Formål og Strategi

Foreningens formål

At vise retning for partnere og bestyrelse i forhold til relevante initiativer og projekter, herunder udvikling af “Slagelse by – én butik”

Mission

 • Vi tiltrækker partnere, som arbejder med enhver form for detail og handel, liberal virksomhed, håndværk, industri/produktion, uddannelsesinstitutioner, offentlige og kulturelle formål og mediedækning.
 • Vi optimerer samarbejdet mellem virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger og Slagelse Kommune
 • Vi sikrer, at Slagelse markeres som regionens mest erhvervsaktive og førende handelsby
 • Vi sikrer vækst i Slagelse By og i Slagelse Kommune ved tiltrækning af kunder / handlende samt gæster/turister til området
 • Vi er den støttende koordinator af enhver form for markedsføring af Slagelse by
 • Vi er sparrings-, inspirations- og samarbejdspartner for Slagelse Kommune og indgår i fælles aktiviteter i kommunen
 • Vi støtter aktiviteter, der markedsfører Slagelse ud over bygrænsen
 • Vi fremmer Slagelse som attraktiv uddannelses by

Vision

Slagelse by skal være regionens førende handelsby båret af interessante og spændende butikker, events og oplevelser samt høj service i alle butikker og erhvervsliv. Dette med henblik på at øge værdistigningen for alle parter ved, at skabe en attraktiv by, hvor folk har lyst til at opholde sig, bo, arbejde og drive forretning.

Etablering af Citymanagement, som bl.a. sørger for at ejendomsindehavere, detailhandlere, produktions- og erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner og kommunen går sammen og i fællesskab planlægger og finansierer projekter, der skal forbedre handelslivet under arbejdstitlen: ”Medbyg for udvikling af detailhandlen – Slagelse by – én butik”.

Strategi

Det bæredygtige fundament for Strategi 2020

Vi bygger på sikker grund, fordi Strategi 2020 tager afsæt i gennemførte analyser samt præciserede overordnede mål og præferencer.

Dernæst tager Strategi 2020 afsæt i Slagelse Kommunes vækststrategi ”Vækst i Balance”, hvor Business Slagelse er nøgleaktør i udvikling af detailhandlen under væksttiltaget ”Udvikling af detailhandlen i Slagelse by”.

Formål:

At vise retning for partnere og bestyrelse i forhold til relevante initiativer og projekter, herunder udvikling af ”Slagelse by – én butik”

Krav:

Strategi 2020 skal hjælpe med at identificere og igangsætte relevante byggesten. Dette med henblik på understøttelse af partnere samt at styrke samarbejdet med relevante interessenter i udviklingen af handelsliv og erhverv i Slagelse

Måling:

I hvilken grad oplever du som partner eller interessent, at Strategi 2020 viser retning og understøtter udvikling af handelsliv og erhverv i Slagelse

Mission
Business Slagelse

 • tiltrækker partnere, som arbejder med alle former for detail og handel, liberal virksomhed, håndværk, industri/produktion, uddannelsesinstitutioner, offentlige og kulturelle formål og mediedækning.
 • optimerer samarbejdet mellem virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger og Slagelse Kommune.
 • sikrer, at Slagelse markeres som regionens mest erhvervsaktive og førende handelsby
 • sikrer vækst i Slagelse By og i Slagelse Kommune ved tiltrækning af kunder / handlende samt gæster/turister til området
 • er den støttende koordinator af enhver form for markedsføring af Slagelse by
 • er sparrings-, inspirations- og samarbejdspartner for Slagelse Kommune og indgår i fælles aktiviteter i kommunen
 • støtter aktiviteter, der markedsfører Slagelse ud over bygrænsen
 • fremmer Slagelse som attraktiv uddannelses by

Vision

Slagelse by skal være regionens førende handelsby båret af interessante og spændende butikker, events og oplevelser samt høj service i alle butikker og erhvervsliv. Dette med henblik på at øge værdistigningen for alle parter ved, at skabe en attraktiv by, hvor folk har lyst til at opholde sig, bo, arbejde og drive forretning.

Etablering af Citymanagement, som bl.a. sørger for at ejendomsindehavere, detailhandlere, produktions- og erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner og kommunen går sammen og i fællesskab planlægger og finansierer projekter, der skal forbedre handelslivet under arbejdstitlen: ”Medbyg for udvikling af detailhandlen – Slagelse by – én butik”.

Målgruppe for Strategi 2020:

Detail og handel, liberal virksomhed, håndværk, industri/produktion, uddannelsesinstitutioner, offentlige og kulturelle formål og mediedækning.

I Strategi 2020 har vi fem fokusområder:

 • skabe et stærkt økonomisk fundament
 • styrke samarbejdet med Slagelse Kommune
 • styrke samarbejdet med Slagelses uddannelsesinstitutioner
 • skabe events, der har fokus på handel samt synergi til turisme og kultur
 • Kommunikation

Fokusområde 1
Stærkt økonomisk fundament

Business Slagelse

 • skal have et stærkt økonomisk fundament
 • skal have 400 partnere inden 2020
 • understøtter vækst i Slagelse Kommune
 • arbejder med øget fokus på bosætningsforhold
 • arbejder for at optimere indtjeningsmulighederne

Fokusområde 2
Business Slagelse vil i samarbejde med Slagelse Kommune

 • være en stærk samarbejdspartner i udviklingen af Slagelse by og Slagelse Kommune
 • være partnernes talerør og forum
 • understøtte kommunens brug af lokale håndværkere i det omfang det er muligt
 • skabe grundlaget for udviklingen af den intelligente handelsby.

Fokusområde 3
Business Slagelse vil i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

 • fremme Slagelse som uddannelses-by og deltage aktivt i udviklingen af Campus
 •  understøtte et godt uddannelsesmiljø for de studerende
 • understøtte udviklingen af partnernes kompetenceniveau
 • inddrage uddannelsesmiljøet ind i Business Slagelses arbejde

Fokusområde
Events

 • Business Slagelse og Markedsføringsudvalget sikrer gennemførelse og udvikling af årlige events, så som:
  • Slagelse Festuge
  • Sct. Michaels Nat
  • Sankt Hans
  • De Dødes Nat
  • SUK Festivalen
  • m.fl.

Fokusområde 5
Kommunikation

Business Slagelse sikrer synlighed:

 • ved at udbygge samarbejdet imellem relevante organisationer og foreninger i Slagelse Kommune
 • ved at bygge bro imellem partnerne via netværk
 • ved at skabe gode relationer til pressen
 • ved at sørge for den gode Story Telling
 • ved at skabe dialog gennem: Pressen, Hjemmeside, Sociale medier, Nyhedsbreve

Vores 6. fokusområde
Bestyrelsens interne fokus

 • Business Slagelses bestyrelse skal arbejde ud fra et professionelt sigte
 • Business Slagelses skal arbejde ud fra en fastlagt forretningsorden
 • Business Slagelse afholder 1 årligt strategimøde

Det sker i Slagelse

01. december 2023
All day
Nytorv, Slagelse,
02. december 2023
10:30 - 15:00
Slagelse City, Slagelse, 4200 Danmark
02. december 2023
11:00 - 14:00
Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 13, indgang 3
4200 Slagelse, Danmark
03. december 2023
10:30 - 15:00
Slagelse City, Slagelse, 4200 Danmark

Spørgsmål eller problemer undervejs?

Opstår der problemer eller spørgsmål undervejs med dit gavekort, kan du kontakte VestsjællandsCentret eller SPARXPRES

VestsjællandsCentret

SPARXPRES