Generalforsamling 22. april

Business Slagelse Generalforsamling

Business Slagelse indkalder sine medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag 22. april kl. 18. Mødet holdes online via Teams. Link til det online møde samt bilag er udsendt d. 19. april pr. mail til alle medlemmer.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Budgetorientering
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, hvor der vælges 11 medlemmer, heraf 6 i de
  lige år og 5 i de ulige år.
  På valg er: Christian Due, Annemarie Antonsen, Charlotte Rosenbæk, Lars Rasmussen og
  Michael Birkedal
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Af hensyn til planlægningen, og såfremt det er nødvendigt at afholde mødet som online møde via Teams, vil vi dog
gerne have tilmelding på mail til event-koordinator Helle Madsen: hsm@event-slagelse.dk

Dagsorden til print

Spørgsmål eller problemer undervejs?

Opstår der problemer eller spørgsmål undervejs med dit gavekort, kan du kontakte VestsjællandsCentret eller SPARXPRES

VestsjællandsCentret

SPARXPRES