Generalforsamling 26. april

Business Slagelse Generalforsamling

Business Slagelse afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. april, kl. 18 på Posthuset, Sdr. Stationsvej 26, Slagelse (OBS – dato ændret fra 25. april, som først blev udmeldt)

Aftenens program:

  • Generalforsamling
  • Borgmester Knud Vincents og viceborgmester Jane Dahl giver en orientering om Slagelse i fremtiden  – med efterfølgende debat. 
  • Spisning

Dagsorden:

• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af det reviderede regnskab
• Budgetorientering
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, hvor der vælges 11 medlemmer, heraf 6 i de lige år og 5 i de ulige år.
På valg er: Torben Kjerulff, Micael Duncan, Niels Ibsen, Janette Christensen, Thomas Eilersen, Jeanette Petersen
• Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
• Valg af revisor
• Eventuelt

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have tilmelding på mail til Helle Madsen: hsm@event-slagelse.dk

Indkaldelse til print

Spørgsmål eller problemer undervejs?

Opstår der problemer eller spørgsmål undervejs med dit gavekort, kan du kontakte VestsjællandsCentret eller SPARXPRES

VestsjællandsCentret

SPARXPRES