Generalforsamling

Business Slagelse afholder generalforsamlingen som blev udskudt på grund af Corona fra 30. april.

Torsdag, d. 3. september, kl. 18 – 20 på “Posthuset”, Søndre Stationsvej 26, stuen, Slagelse

Aftenens program:

 • Generalforsamling
 • Spisning – OBS: tilmelding nødvendig

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Budgetorientering
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Bestyrelsen er vært ved spisning og beder om tilmelding senest tirsdag d. 25. august pr. mail til Helle Madsen: hsm@event-slagelse.dk eller tlf. 51 26 22 99.

Indkaldelse til generalforsamling til print

Spørgsmål eller problemer undervejs?

Opstår der problemer eller spørgsmål undervejs med dit gavekort, kan du kontakte VestsjællandsCentret eller SPARXPRES

VestsjællandsCentret

SPARXPRES