Generalforsamling

Generalforsamling

Business Slagelse afholder generalforsamlingen som blev udskudt på grund af Corona fra 30. april.

Torsdag, d. 3. september, kl. 18 – 20 på “Posthuset”, Søndre Stationsvej 26, stuen, Slagelse

Aftenens program:

 • Generalforsamling
 • Spisning – OBS: tilmelding nødvendig

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Budgetorientering
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Bestyrelsen er vært ved spisning og beder om tilmelding senest tirsdag d. 25. august pr. mail til Helle Madsen: hsm@event-slagelse.dk eller tlf. 51 26 22 99.

Indkaldelse til generalforsamling til print