Nyt fra formanden – april

NygadeSlagelse

Kære alle!

I disse Corona tider vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvad vi gennem den sidste måned har arbejdet med.

Slagelse Kommune

Økonomiudvalget har bevilget 1 mio. kr. til hjælp til en detailhandel kampagne, som skal tage
udgangspunkt i ”Køb Lokalt” i Slagelse, Korsør og Skælskør. I den forbindelse har der været nedsat en, Task Force Gruppe (bestående af 1 repræsentant fra Korsør, Skælskør og Slagelse), som har udarbejdet oplæg til fælles aktiviteter og markedsføring. Oplægget sendes til hele bestyrelsen senere.

Derudover har kommunen givet alle tre erhvervsforeninger 1 mio. kr., som skal dække kontingentet for
medlemmerne . I den forbindelse skal vi udforme en kampagne for at få nye medlemmer. Nye medlemmer får 2020 GRATIS.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er udskudt indtil videre. I første omgang er regnskabet blevet underskrevet elektronisk. I hører nærmere om en ny dato.

Detailhandel

Nogle butikker har slet ikke haft lukket, andre har været delvis lukket og mange kæder helt lukket. Nu
begynder butikkerne igen at holde ÅBENT, dog ikke fuld åbningstider for alle.

Torvehandel

En arbejdsgruppe har arbejdet med at få udvidet torvehandlen og der er planlagt torvedage med lokale
fødevarer 5 lørdage i maj/juni. Dette gøres i samarbejde med Destination Sjælland.

Pyloner

Pylonerne ved indfaldsvejene er jo som bekendt godkendt af byrådet, og opsætning skal gerne ske
hurtigst muligt. Kommunen er kommet med vejledninger samt placeringer, og det ser ganske fornuftigt ud. Det er kommunen, som skal stå for administrationen. Slagelse får 4 stk , Korsør 2 stk. og Skælskør 2 stk.

Detailhandelspris

En arbejdsgruppe har arbejdet ihærdigt på at udarbejde forudsætningerne for uddeling af en detailhandelspris og dette skal ske til Erhvervs awarden . Lige så snart det færdige oplæg foreligger, vil dette blive fremsendt til bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter.

Torben Kjerulff
Formand

Nyhedsbrev til print

 

Spørgsmål eller problemer undervejs?

Opstår der problemer eller spørgsmål undervejs med dit gavekort, kan du kontakte VestsjællandsCentret eller SPARXPRES

VestsjællandsCentret

SPARXPRES