Destination Sjælland

Destination Sjælland

Sammen skaber vi muligheder for vækst. Destination Sjælland er destinationsselskabet for Sjællands Vestkyst, som dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner. Vi har til formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen, som paraplyorganisation for turisterhvervene og de 5 kommuner.